Projekti

EU FP7 Bridge-BSR

EU – FP7 – Leonardo da Vinci: MOSBIO

Latvijas Biotehnoloģijas asociācija (LBA) kopš 2006. gada beigām ir iesaistījusies projektā „Modular education for interdisciplinary Systems Biology (MOSBIO), kas ir apstiprināts līdz 2009. gada oktobrim. Projektu koordinē LLU ITF vadošais pētnieks Egīls Stalidzāns.

Projekta mērķis ir izveidot mācību materiālus jaunās starpdisciplinārās nozares sistēmbioloģijas apmācībai speciālistiem ar sākotnējām zinībām kādā no iesaistītajām zinātnēm (bioloģija, informāciju tehnoloģijas, matemātika, fizika).

LBA galvenais uzdevums šī projekta ietvaros ir nodrošināt projekta partnerus ar biotehnoloģijas saistīto informāciju un kompetenci.

Projekta partneri:

»  Latvijas Lauksaimniecības universitāte, vadošais pētnieks Egīls Stalidzāns, http://www.llu.lv/homepg/biosystems/;
»  Rostock University, Vācija, Prof. Olaf Wolkenhauer http://www.sbi.uni-rostock.de/;
»  Tartu University, Igaunija, Prof. Maido Remm http://bioinfo.ebc.ee/;
»  Medicel Ltd, Somija, Christophe Roos, Ph.D., http://www.medicel.com/;
»  Latvijas Biotehnoloģijas asociācija, Latvija, Dr.sc.eng. Juris Vanags http://www.latbiotech.lv/en/index.html;
»  Noraybio, Bilbao, Spānija, Mr. Julio Font http://www.noraybio.com.

Vairāk par projektu lasiet:
http://www.mosbio.eu/


Copyright LBA © 2006
All Rights reserved
Tālr.: +371 29 278 987
e-pasts: latbiotech@inbox.lv