Par
asociāciju

Latvijas Biotehnoloģijas asociācija (LBA) tika nodibināta 2006.gadā. LBA dibināšana bija nepieciešama, lai konsolidētu biotehnoloģijas nozares kompānijas un pētniecības iestādes kopējām aktivitātēm, kā arī, lai veicinātu biotehnoloģijas pielietojumus citās tautsaimniecības nozarēs. Reālā situācija ir tāda, ka Latvija bija starp biotehnoloģijas pionieriem bijušajā Padomju Savienībā. Tā rezultātā aizvien aktīvi ir biotehnoloģijas jomas zinātnieki un kvalificēti speciālisti, augstākajās mācību iestādēs tiek sagatavoti biotehnologi, tiek veikti pētījumi perspektīvos biotehnoloģijas virzienos. Kaut gan sakarā ar pārmaiņām 90-to gadu sākumā, nozares attīstība apstājās, pārstājot darboties šajā sektorā dažām lielākām rūpnīcām un samazinoties pētījumu apjomiem. Savukārt pēdējos gados, Latvijai integrējoties ES, rodas pieprasījums pēc biotehnoloģijas nozares attīstības.

Viens no svarīgākajiem LBA uzdevumiem ir konsolidēt ieinteresētās kompānijas un pētniecības iestādes perspektīviem biotehnoloģijas projektiem Latvijā.

Latvijas biotehnoloģijas asociācijas brošūra


Copyright LBA В© 2006
All Rights reserved
Tālr.: +371 29 278 987
e-pasts: latbiotech@inbox.lv